"Elena" – Dimitrie Bolintineanu

Despre iubire, prietenie, legătura dintre materie şi spirit, destin… Au curs ani buni de la scrierea acestei capodopere, dar mentalităţile oare s-au schimbat ?

„Ce este amorul el însuşi dacă nu o amicie între două sexe ? El se naşte din  admiraţiunea ce are o parte pentru ceialtă; din stima, din respectul ce ştie să inspire. Raporturile aşezate între aceste două părţi regulează gradul de simpatie, fac acea amoare liniştită şi ferice sau acea patimă furioasă şi adâncă. Însă cauzele ce îl nasc, admiraţiunea, stima, respectul pot înceta cu termenul vieţii unei părţi, cu atât mai mult când vedem că ele încetează de multe ori în viaţă…“.

„Omul are facultatea de a voi, dar această voinţă ea însăşi e supusă la nişte legi independente de dânsul. Hazardul are o mare parte de înrâurire în lucrurile omeneşti. Poate această înrâurire este pe care o luăm pentru acea putere care ar prezida şi ar decide de mai nainte la toate faptele în viaţa omenească ? De multe ori ocaziunea hazardoasă devine cauza unui şir întreg de fapte şi decidă de toată viaţa unui om; altă dată rezonul, sprijinit de voinţă“.

„Să nu dispreţuim materia. Dacă sufletul este căldura, materia este flacăra; starea materială decide de multe ori de starea morală. Să venim, spre exemplu, la popoli. Toţi popolii a căror stare materială este mizeră nici nu cigetă, nici nu sunt altfel decât sub inspiraţiunea mizeriei. Acolo nu este nici instrucţiune, nici cugetări înalte, nici morală. Din contra, acolo unde starea materială este înfloritoare, domneşte civilizaţiunea. Ea dă toate mijloacele de perfecţiune intelectuală şi morală“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s